­

Støttekontaktgruppen er innovative, private og netværksbaserede virksomheder, som i mere end 15 år har løst og løser et stadig stigende antal sociale opgaver primært for Region Hovedstadens kommuner. Opgaverne løses på højt socialfagligt niveau og til konkurrencedygtige priser.
Vores styrke er, at vi altid kan finde den rette kvalificerede medarbejder eller team til at varetage den konkrete opgave.
Det sker blandt vores store særdeles kvalificerede, erfarne og veluddannede medarbejderstab. Derfor er vores "bank" af viden, erfaringer og dokumentation ganske betydelig. Vi løser opgaver med stor fleksibilitet med hensyn til arbejdstider, arbejdsopgavernes art og ser altid frem til nye udfordringer

hjemStøttekontaktgruppens Botilbud §107/8

Støttekontaktgruppens botilbud ApS er særligt tilrettelagte botilbud for sårbare borgere, der af forskellige årsager i en kort eller længere periode af deres liv, har brug for målrettet hjælp i trygge rammer. Vi er i konstant udvikling, er åbne for dialog, nye tiltag og udvikler gerne nye botilbud.

LÆS MERE

856

§85 Støttekontakt og
Mentorordninger 

Støttekontaktgruppen har gennem 15 år samarbejdet med kommuner i Region Hovedstaden om tilbud til borgere med særlige behov for støtte i eget hjem.
Det efter servicelovens § 85. Tilbuddet ydes til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer.

 

vikar

Støttekontaktgruppen Drift & Administration

Støttekontaktgruppen har hovedkontor på Lokesvej 8, 3400 Hillerød

Kontakt venligst øverste ledelse vedr. visitation af borgere til botilbud og §85/mentorordninger.

Sikker mail: administration@botilbud.skgr.dk

KONTAKTOPLYSNINGER

  • Støttekontaktgruppens Botilbud afd.1 ApS • CVR 37293008 • Botilbuddene Birkelund og Ølsted med målgruppe inden for psykiatrien.

  • Støttekontaktgruppens Botilbud afd.2 ApS • CVR 39240939 • Botilbuddene Bakkely og Karlebo Hus 2 • Udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelse.

  • Støttekontaktgruppens Botilbud afd.3 ApS • CVR 40752005 • Botilbuddene Karlebo Hus 1 og Hus 3 • Udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelse.

  • Støttekontaktgruppen Drift & Administration ApS • CVR 37292664 • Varetager §85 og mentoropgaver for Hillerød kommune.

  • Støttekontaktgruppen • CVR 29266190 • Varetager §85 opgaver og enkeltmandsprojekter.

Da vi ofte har brug for kvalificerede kolleger til vores mange forskelligartede opgaver, kan vi kun opfordre dig til at søge ind til Støttekontaktgruppen.
Din jobansøgning gemmes i 3 måneder til evt. senere brug, såfremt vi finder den interessant og den opfylder vores formelle kriterier.

Søg job i Støttekontaktgruppen

­

© Støttekontaktgruppen 2017 • Senest opdateret 12.- 11. 2020 • produceret af birchs.dk